Пест контрол Варна - унищожаване на вредители
ПОВЕЧЕ ЗА ВРЕДИТЕЛИТЕ

Бизнес клиенти

      В съвременния свят, борбата със заразните болести е на първо място. За да намалим риска от разпространението им и предпазим нашите клиенти от икономически загуби, ние водим интегрирана борба с вредните насекоми и гризачи, като използваме всички средства, умения и опит натрупан досега. Насекомните неприятели (хлебарки, бълхи, дървеници, кърлежи и др.) и вредните гризачи (плъхове и мишки) са преносители и разпространители на заразни болести като чума, лептоспироза, ку-треска, бруцелоза и др. Освен това те нанасят и големи икономически загуби, като унищожават хранителни продукти и техника.
   Ние предлагаме за нашите бизнес клиенти, в зависимост типа обект, комплекс от мерки с цел контрол върху численоста на битови крилати /мухи ,хлебарки и др./,  безкрили членестоноги /бълхи, кърлежи и др. / и гризачи /плъхове, мишки, къртици, съсели и др./ и подържането на изброените биологични видове под прага на медицинския и икономически риск. В зависимост от нуждата на обекта дезинсекцията, дезакаризацията и дератизацията се извършват ежемесечно , на тримесечие и еднократно. Преди извършване на каквато и да е дейност за всеки обект се прави анализ на риска и от там се определят нужните обработки. Извършва се мониторинг преди и след обработка, за да се определи ефективноста от ДДД дейностите. След това се издава протокол по Наредба №1 на МЗ от 05.01.2018г., в които са описани видовете дейности, препаратите, с които са извършени и концентрацията на работния разтвор, както и имената на извършителя.
   Дезинсекцията е комплекс от мерки, които обхващат ежемесечен мониторинг и контрол върху численоста на битови инсекти /хлебарки, мравки, мухи, бълхи и др/, чрез прилагане на средства за унищожаването и отпъждането /репеленти/ им извън подържаният обект. Унищожителните мероприятия се извършват с подходящи инсектициди, с надлежно издадени санитарни разрешителни от МЗ на Република България, в удобно за клиента време. Когато е невъзможно прилагането на аерозолни препарати, се извършва обработка с препарати под формата на гел.
   Дератизацията срещу вредни гризачи се извършва чрез изграждане и поддържане на дератизационна бариера с постоянни отровни и неотровни точки. Постоянните отровни точки се залагат в пластмасови кутии, които се номерират и се отбелязват върху дератизационните схеми. Постоянните отровни точки се залагат по периферията на обектите. Неотровните дератизационни точки се залагат във вътрешността на обектите на подходящи места.
   Дезакаризацията е обработка против кърлежи на външни площи. Тя се осъществява с подходящи препарати, при окосени тревни площи и при подходящи метерологични условия.
   Дезинфекцията е комплекс от мерки, прилагани за унищожаване на патогенни микроорганизми във външна среда. Извършва се при възникване на епизоотична необходимост от това /Covid-19,хепатитА, салмонелоза, туберкулоза и др./ в обработвания обект.
НАШАТА ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА :
- БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВАШИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС, СЪОБРАЗНО РАБОТНОТО ВИ ВРЕМЕ.
- С НЕЗАМЪРСЯВАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕПАРАТИ, СЕРТИФИЦИРАНИ – НЕТОКСИЧНИ И ПРИТЕЖАВАЩИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА УПОТРЕБА, ИЗДАДЕНИ ОТ МЗ
- В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ В СТРАНАТА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДДД – ДЕЙНОСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 НАРЕДБА N: 1 на МЗ от 05.01.2018г.. 
Предлагаме абонаментни договори за ПЕСТ КОНТРОЛ ДЕЙНОСТИ , както и еднократни обработки. При сключване на абонаментен договор, фирмата извършва постоянен мониторинг на обектите и предоставя финансови отстъпки при повече обекти.  Цените за всеки обект се определят след предварителен оглед. Ориентировъчни цени може да видите в сайта.Начало
Повече за вредителите
Pest магазин
Цени
Политика за защита на личните данни
КОНТАКТИ

гр. Варна:  
GSM:
0888 885 586
email: dddltd@gmail.com

2024, Всички права запазени.